francuski


francuski
1. adj
French
2. m
(decl like adj) (język) French

ciasto francuskie — puff pastry

klucz francuski — monkey wrench

* * *
francuski
a.
French; (język, literatura, kultura) French; ciasto francuskie puff pastry; klucz francuski monkey wrench, adjustable spanner; miłość francuska oral sex, fellatio l. cunnilingus; francuska choroba przest. any venereal disease; francuski piesek finicky eater; warkocz francuski French pleat; po francusku (= w języku francuskim) in French; (= na francuską modłę) after the French manner.
mi
1. (język) French.
2. (lekcja) French (lesson).

The New English-Polish, Polish-English Kościuszko foundation dictionary. 2003.